Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website/app Zotadi! Zotadi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Zotadi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách này sẽ áp dụng đối với mọi thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho Zotadi trong quá trình làm việc. Chính sách này cũng sẽ áp dụng cho mọi thông tin về quý khách do người khác cung cấp cho Zotadi, ví dụ như một đại lý du lịch.

a. Mục đích và phạm vi thu thập

Các loại thông tin cá nhân Zotadi thu thập từ quý khách phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà quý khách yêu cầu Zotadi cung cấp. Ví dụ, Zotadi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ, chuyến bay và những thông tin du lịch chi tiết khác, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và ngày hết hạn, địa chỉ gửi hóa đơn, số điện thoại, thông tin chi tiết về thành viên của chương trình khách hàng trung thành và những vấn đề sức khỏe có liên quan tới việc sử dụng dịch vụ của quý khách.

Zotadi có thể thu thập thông tin cá nhân về quý khách khi quý khách làm việc với Zotadi qua điện thoại, gửi thư (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của Zotadi hoặc khi quý khách gặp gỡ trực tiếp với Zotadi. Trong một số trường hợp, Zotadi có thể thu thập thông tin về quý khách từ một bên thứ ba, ví dụ: từ người đại diện tiến hành đặt vé du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa cho quý khách; từ bên thứ ba là các công ty bán hàng qua điện thoại đã lấy thông tin cá nhân của quý khách và tiết lộ cho Zotadi để Zotadi có thể xuất vé cho quý khách và triển khai và hoàn tất sắp xếp việc đi lại cho quý khách hoặc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Zotadi tới quý khách; từ các nhà cung cấp dịch vụ khác đại diện cho Zotadi tiến hành thu thập thông tin. 

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Zotadi thu thập thông tin cá nhân của quý khách cho những mục đích sau đây: để tiến hành sắp xếp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa cho quý khách và những giao dịch khác; để tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách tham gia vào chương trình khách hàng trung thành của những tổ chức khác; và để triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.
Một số thông tin cá nhân Zotadi thu thập sẽ rất cần thiết để Zotadi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà Zotadi thu thập sẽ giúp Zotadi lập hồ sơ cá nhân về người đang sử dụng dịch vụ của Zotadi và xác định nhu cầu của họ.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng không Hưng Thịnh

Địa chỉ văn phòng: Số 10 đường Trương Hán Siêu, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

Số điện thoại tổng đài: 1900 888 613

Địa chỉ email: hungthinh@zotadi.vn

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Zotadi cho phép quý khách truy cập thông tin mà Zotadi có về quý khách theo yêu cầu, kể cả vì mục đích chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin đó, trừ khi có quy định ngoại lệ theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Zotadi có thể thu hồi từ quý khách những khoản chi phí hợp lý khi cung cấp cho quý khách sự quyền truy cập thông tin này. Yêu cầu truy cập những thông tin này của quý khách sẽ được giải quyết trong một thời gian phù hợp. Nếu Zotadi từ chối cho phép quý khách truy cập những thông tin này, Zotadi sẽ đưa ra những lý do từ chối và cho quý khách biết bất cứ quy định ngoại lệ nào theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

Đối với việc nhận bản tin, khách hàng có thể hủy đăng ký bản tin của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Có đường liên kết ở cuối mỗi bản tin (cuối trang) dẫn đến trang web của Zotadi. Người dùng có thể hủy đăng ký tất cả bản tin hoặc có thể quản lý dữ liệu bảng tin của mình, chẳng hạn như: thay đổi địa chỉ e-mail hoặc ngôn ngữ. Khách hàng cũng có thể chọn loại bản tin khác nhau.

f. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Zotadi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba, ví dụ như cho các nhà thầu mà Zotadi ký hợp đồng cho một số dịch vụ nhất định, những hãng vận tải khác, các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và du lịch, các công ty xử lý dữ liệu (bao gồm cả những công ty điều hành hệ thống phân phối toàn cầu và hệ thống thanh toán) phục vụ cho mục đích mà theo đó thông tin được thu thập hoặc cho những mục đích có liên quan, ví dụ như để đại diện cho quý khách hoàn thành một giao dịch hoặc cung cấp cho quý khách một dịch vụ quý khách yêu cầu.

Zotadi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho nhiều cơ quan thi hành pháp luật và nhiều chính phủ khác nhau trên thế giới vì mục đích bảo mật, hải quan và xuất nhập cảnh. Zotadi thuê các nhà thầu thứ ba thực hiện dịch vụ cho mình, trong đó bao gồm nhà thầu xử lý thông tin cá nhân mà Zotadi nắm giữ. Ví dụ, để cung cấp dịch vụ xử lý thư và email; cung cấp dịch vụ chuyển khoản điện tử, xử lý tài khoản thẻ tín dụng và những dịch vụ liên quan; điều hành trung tâm điện thoại; điều hành một số chức năng bán hàng và hoàn thành việc đi lại cho công ty; tiến hành nghiên cứu thị trường; cung cấp dịch vụ bữa ăn trên máy bay; cung cấp dịch vụ mặt đất, như là đại lý làm thủ tục, vận chuyển hàng hóa và trợ giúp đặc biệt; và trợ giúp lấy thanh toán từ chủ nợ.

Trong những trường hợp này, Zotadi sẽ nghiêm cấm nhà thầu là bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của quý khách ngoại trừ vì mục đích cụ thể mà theo đó Zotadi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách.

Tuy nhiên nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, Zotadi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Zotadi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Zotadi, Zotadi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Zotadi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Zotadi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của Zotadi) có thể không được Zotadi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

Do đó Zotadi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng.
Ngoài những điều nêu trên, Zotadi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.
Nếu quý khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của quý khách hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức Zotadi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của quý khách tới địa chỉ dưới đây. Zotadi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng không Hưng Thịnh

Địa chỉ văn phòng: Số 10 đường Trương Hán Siêu, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
Số điện thoại tổng đài: 1900 888 613

Địa chỉ email: hungthinh@zotadi.vn

g. Những thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Zotadi có thể sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này theo yêu cầu công việc của Zotadi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Trường hợp có thay đổi đối với Chính sách, Công ty sẽ thông báo trên trang Website của Công ty về nội dung thay đổi và thời hạn có hiệu lực để khách hàng được biết và tham khảo.

Điểm đi

MIỀN BẮC

 • Điện Biên Phủ
 • Vân Đồn
 • Hà Nội
 • Hải Phòng

MIỀN NAM

 • Hồ Chí Minh
 • Cà Mau
 • Phú Quốc
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Kiên Giang

MIỀN TRUNG

 • Ban Mê Thuột
 • Nha Trang
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Huế
 • PleiKu
 • Phú Yên
 • Thanh Hóa
 • Qui Nhơn
 • Chu Lai
 • Quảng Bình
 • Vinh

CHÂU Á

 • Băng Cốc
 • Quảng Châu
 • Hồng Kông
 • Kuala Lumpur
 • Seoul, Incheon
 • Thượng Hải
 • Singapore
 • Đài Bắc
 • Tokyo
 • Campuchia

CHÂU ÂU

 • Amsterdam
 • Cô-pen-ha-gen
 • Frankfurt
 • London
 • Paris
 • Praha
 • Stockholm
 • Zurich

CHÂU ÚC & MỸ

 • Dallas
 • Houston
 • Los Angeles
 • Men-bơn
 • New York
 • San Francisco
 • Sydney
 • Toronto
 • Vancouver
Điểm đến

MIỀN BẮC

 • Điện Biên Phủ
 • Vân Đồn
 • Hà Nội
 • Hải Phòng

MIỀN NAM

 • Hồ Chí Minh
 • Cà Mau
 • Phú Quốc
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Kiên Giang

MIỀN TRUNG

 • Ban Mê Thuột
 • Nha Trang
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Huế
 • PleiKu
 • Phú Yên
 • Thanh Hóa
 • Qui Nhơn
 • Chu Lai
 • Quảng Bình
 • Vinh

CHÂU Á

 • Băng Cốc
 • Quảng Châu
 • Hồng Kông
 • Kuala Lumpur
 • Seoul, Incheon
 • Thượng Hải
 • Singapore
 • Đài Bắc
 • Tokyo
 • Campuchia

CHÂU ÂU

 • Amsterdam
 • Cô-pen-ha-gen
 • Frankfurt
 • London
 • Paris
 • Praha
 • Stockholm
 • Zurich

CHÂU ÚC & MỸ

 • Dallas
 • Houston
 • Los Angeles
 • Men-bơn
 • New York
 • San Francisco
 • Sydney
 • Toronto
 • Vancouver
Ngày đi
Ngày về
Tháng đi
Tháng về
Người lớn (12+ tuổi)
Trẻ em (2 - 12 tuổi)
Em bé (0 - 2 tuổi)
Đăng ký nhận tin khuyến mãi ngay để không bỏ lỡ các ưu đãi hấp dẫn mới nhất từ ZOTADI.VN!