VPGD:

10 Đường Trương Hán Siêu, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

1900888613

hungthinh@htico.vn

Phòng vé ZOTADI Thanh Hóa

Số 1 Đường Cầm Bá Thước, Lam Sơn, TP Thanh Hóa

1900888613

hungthinh@htico.vn