TRỤ SỞ CHÍNH

10 Đường Trương Hán Siêu, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

1900888613

hungthinh@htico.vn

PHÒNG VÉ

51 Đường Đồng Giao, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

1900888613

hungthinh@htico.vn